Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

1. mája 1264
02001 Púchov
IČO: 158569

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov je škola zameraná na komplexnú prípravu žiakov v
študijných odboroch: hotelová akadémia, obchodný pracovník , kuchár , čašník_servírka , kozmetik , pracovník marketingu
 učebných odboroch:    čašník_servírka, kuchár , predavač, hostinský kaderník,  cukrár,
a v odbore určenom pre absolventov učebných odborov  na získanie maturity: spoločné stravovanie, vlasová kozmetika,

 

Študenti získavajú svoje praktické zručnosť v odborných učebniach v priestoroch školy: školská kuchyňa, školská jedáleň, školský bufet, cukráreň, ale i v školských závodoch:  Hotel Študent v Považskej Bystrici , reštaurácia Dubničanka v Dubnici nad Váhom  kaderníctvo Viky v Púchove.

 

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit